Osmanağa Mah. Şemsitap Sok. No: 5/13 Kadıköy-İstanbul

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen 2022-1-TR01-KA210-YOU-000083042   Sözleşme Numaralı No Neet isimli projemizin online Eğitimlerini kapsayan süreci tamamladık.

 “Ne eğitimde Ne İstihdamda” bulunan, Türkiye’nin farklı bölgelerinden katılan 15 gencimiz ile online toplantı uygulamaları üzerinden 8 Hafta boyunca eğitimlerimizi gerçekleştirdik.

Eğitim Konularımız:

  1. Hafta: Grup Dinamiğini sağlamak ve katılımcılar arasındaki sağlıklı iletişimi yürütebilmek için tanışma etkinlikleri ve No Neet Proje Tanıtımı gerçekleştirildi.
  2. Hafta: Proje sürecince de aktif bir şekilde kullanılan yaygın eğitim yöntemlerinin ve kullanım alanlarının açıklanması ile birlikte No Neet projesi kapsamında oluşturulan Toolkit tanıtımı yapıldı.
  3. Hafta: Gerçek yaşam ve fırsat hikayelerinin paylaşımı ve tecrübe aktarım faaliyetleri konulu eğitim verildi.
  4. Hafta: Dijital bir çağ gerekliliği olarak yeni medya olarak adlandırılan sosyal medya etkileşimi ve kullanımı noktasında interaktif oturum gerçekleştirildi.
  5. Hafta: ESC Fırsatları ve gelecekteki iş imkanları hakkında genel ve detay bilgilendirme yapıldı. Ulusal ve uluslara arası düzeyde iş fırsatları ve işgücü piyasası hakkında genel bir bilgi verildi. İş yaşamında doğru bir CV’nin nasıl hazırlanabileceği konuları üzerine uygulamalı bir oturum gerçekleştirildi.
  6. Hafta: Erasmus+ ve Avrupa fırsatları deneyimi elde etmiş kişilerin yaşamış olduğu hikayeler ve fırsatlar ilgilileri tarafından anlatıldı ve katılımcılar bu kariyer noktasında motive edildi.
  7. Hafta: Erasmus+ Fırsatları ve Avrupa Fırsatlarının yanında Dünya iş gücü ve kariyer fırsatlarının tanıtımı ve bu fırsatların elde edilmesi için hangi yolların izlenmesi gerektiği, nasıl başvuru yapılabileceğinin anlatımı ilgili linkler gösterilerek anlatılmıştır.
  8. Hafta: No Neet projesinin 8 haftalık genel değerlendirilmesi yapılarak katılımcılardan süreci değerlendirmeleri kendilerinde yaşadıkları deneyimi ve geleceğe dair kariyer düşüncelerini ve eğitimin etkinliği noktasında geri dönüşleri yazılı ve sözlü alınarak, 8 hafta süren online eğitimlerin kapanış toplantısı yapılmıştır.

Tamamlanan eğitimler neticesinde Neet Kategorisinde bulunan gençlerimizin yetkinlik gelişimleri desteklenmiş, farkındalıkları artırılmış ve gelecekteki iş imkanları, Avrupa Fırsatları alanlarında gelişim sergilemişlerdir. Online Eğitimlerimize katılım sağlayan gençlerimize YouthPass sertifikaları dijital olarak teslim edilerek süreç tamamlanmıştır.