Osmanağa Mah. Şemsitap Sok. No: 5/13 Kadıköy-İstanbul
Aktif Şehir Yönetim Sistemi
Aktif Şehir Yönetim Sistemi; fiziksel aktiviteyi şehir yaşantısı ile bütünleştirip, şehirlerin yaşam kalitesini arttırmayı, sürdürülebilir Aktif Şehir Yönetim Sistemi ortaya koymayı amaçlamıştır.
01

Aktif Şehir Yönetim Sistemi, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma hedefleri arasında yer alan “Sağlık ve Kaliteli Yaşam” hedefini gerçekleştirerek toplumlar için rehber olacak bir sistem ortaya koymayı hedeflemektedir.

02

Şehirlerin fiziki, demografik, sosyal ve ekonomik durumu ile ilgili tüm farklılıklarını gözeterek şehirlerin özel konumunu da sisteme dahil ederek tüm şehirler için geçerli, sürdürülebilir, denetlenebilir bir sistem tasarlamayı hedeflemektedir.

03

Şehirlerin mevcut fiziksel aktivite düzeyini ölçmek, karşılaştırmak suretiyle Aktif Şehir Yönetim Sistemine girdi sağlayarak farklılıkları kapsayacak güncel bir yaklaşım ortaya koymayı hedeflemektedir.

04

Salgın döneminde hareketsiz kalan toplumun tüm bireylerine bulundukları her yerde fiziksel aktivite yapmalarını sağlayacak ortamlar oluşturmak noktasında toplum paydaşları ile birlikte Aktif Şehir Yönetimi Sistemi ve Kılavuzu yayınlamayı hedeflemektedir.