Osmanağa Mah. Şemsitap Sok. No: 5/13 Kadıköy-İstanbul

Hakkımızda

misyon

Fiziksel aktivite, egzersiz ve sporu kişilerin günlük yaşamı ile bütünleştirerek toplumun yaşam kalitesini artırmak.

VİZYON

Fiziksel aktivite, egzersiz ve spora dair tüm hizmet alanlarında yenilikçi çözümler ve projeler üreterek yaşam boyu fiziksel aktivite, egzersiz ve spor kültürü ilkesiyle dünya ölçeğinde aktif yaşama yön veren bir sivil toplum kuruluşu olmaktır.

KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİMİZ
Gönüllülük

Aktif Şehir çalışanları tüm faaliyetlerini toplumsal&sosyal faydayı gözeterek, profesyonel bakış açısı ve gönüllülük motivasyonu ile gerçekleştirirler.

Şeffaflık

Aktif Şehirler;  mali, iktisadi konularda yeterli, doğru ve kıyaslanabilir bilgiyi zamanında, somut ve açık bir şekilde kamuoyuna açıklar.

Adalet ve Eşitlik

Aktif Şehirler yönetimi; tüm faaliyetlerinde üçüncü şahıslara karşı eşit davranmayı ve önyargısız yaklaşmayı ve farklılıklara karşı saygıyı benimser.

Paydaşlar ile İşbirliğini Sürekli Kılmak

Aktif Şehirler, faaliyetlerini gerçekleştirirken çalışanları, gönüllüleri ve paydaşları ile iş birliği içinde hareket eder ve fikir paylaşımında bulunur

Yeniliklere Açık Olmak

Aktif Şehirler, faaliyetlerini yüksek kalitede gerçekleştirmek için yenilikten yana bir yönetim anlayışı ile çalışır.