Osmanağa Mah. Şemsitap Sok. No: 5/13 Kadıköy-İstanbul

SDDF Yetkinlik Girişimi

 • Katılımcıların çeşitli spor ve açık hava temelli yöntem ve teknikleri doğrudan deneyimlemelerine olanak sağlamak;
 • Takım çalışması, problem çözme, risk alma, iletişim konularına özel olarak odaklanarak, spor ve açık hava etkinlikleri yoluyla katılımcıların yetkinlik gelişimini desteklemek;
 • Katılımcıların dış ortamda diğer ülkelerden insanlarla birlikte öğrenmelerine izin vererek COVID-19’un neden olduğu pandeminin sonuçlarının üstesinden gelme fırsatı sağlamak; katılımcıların özgüvenini ve özsaygısını artırmak ve aktif bir yaşam tarzı yaşamaları ve topluluklarında aktif rol almaları için onları güçlendirmek;
 • Katılımcıları Erasmus + Programı hakkında bilgi ile donatmak ve onlara gelecekteki yerel ve uluslararası proje ve eylemler için beyin fırtınası yapma fırsatı sağlamak;
 • Katılımcının kuruluşları arasında iyi uygulamaların paylaşılmasını desteklemek ve kuruluşların gençlerle yaptıkları çalışmalara spor ve açık hava etkinliklerini dâhil etmelerini teşvik etmek;
 • Doğrudan dâhil olan katılımcılar tarafından oluşturulacak bir dizi kısa video iç görüsü aracılığıyla gençlik değişimine doğrudan dâhil olmayan gençleri spor ve açık hava etkinliklerine katılmaya motive etmek ve gençlik değişiminin etkinliklerini yakalamak.
 • Özellikle takım çalışması, problem çözme, yabancı dilde iletişim, kültürel farkındalık, sosyal ve vatandaşlık yetkinlikleri ile insiyatif alma gibi yetkinliklerini geliştirecekleri;
 • Spor ve açık hava temelli öğrenmeyi deneyimleme ve bunun gelişimleri üzerindeki etkisini yansıtma konusunda doğrudan fırsatlara sahip olacaklar;
 • Pandemi COVID-19’un üzerlerindeki sonuçlarının daha fazla farkına varacaklar ve bunlarla başa çıkmak için fikirler, araçlar ve stratejilerle donatılacaklar;
 • Kendilerini geliştirme konusunda çalışma, kuruluşlarında, topluluklarında aktif olma ve deneyimlerini topluluklarından ve ülkelerinden gelen akranlarıyla paylaşma konusunda yetkin hale gelecekler;
 • Farklı ülkelerden ve geçmişlerden gelen insanlarla çalışmak için daha açık fikirli olacaklar;
 • Erasmus + Programı hakkındaki bilgilerini artıracak ve fikirlerini yerel ve uluslararası girişimlere dönüştürmeye hazır hale gelecekler;
 • Yaygın öğrenme kavramı olan YouthPass hakkındaki anlayışlarını geliştirecekler ve özellikle “öğrenmeyi öğrenme yeterliliklerini” artıracaklar.

1-8 Haziran 2023

Silivri-İstanbul

Türkiye, Romanya, İtalya, Bulgaristan, Litvanya

18-30 yaş arası 9 genç programa dahil edilecektir.

İletişimi kuvvetli; gurup çalışmalarına hâkim olan, sorumluluk sahibi ve yeteri düzeyde İngilizce bilgisine sahip 18-30 yaş arası gençler projeye başvurabilir.

Başvurular sona ermiştir.