Osmanağa Mah. Şemsitap Sok. No: 5/13 Kadıköy-İstanbul

No Neet Projemizi Tamamladık

Türkiye Ulusal Ajansı tarafından finanse edilen 2022-1-TR01-KA210-YOU-000083042   Sözleşme Numaralı, “No Neet” isimli projemizin Yuvarlak Masa çalışmalarını 24-25 Şubat 2024 tarihinde İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi ev sahipliğinde tamamladık. 

Projemiz ilk faaliyetini   07-16 Ağustos tarihleri arasında Türkiye ev sahipliğinde İtalya ve Bulgaristan’dan katılım sağlayan gençler ile birlikte gerçekleştirdik.  Dokuz gün devam eden toplantılarda ne eğitimde ne istihdamda olan gençleri, eğitime ve istihdama kazandırmayı amaç ve hedef edinmiş bir eğitim programı oluşturduk.

Projemizin bir sonraki faaliyeti olarak daha önce oluşturduğumuz ne eğitimde ne istihdamda olan gençlere yönelik eğitim programını 8 haftalık bir takvim dahilinde her bir proje ortağı (Türkiye, İtalya, Bulgaristan) katılımcı gençlerimize uzman eğitmelerimiz mentorluğunda gerçekleştirdik. 

Projemizin son faaliyetinde ise ortak ülkeler, proje uygulama tarihlerine bağlı kalarak kendi ülkesindeki gençlik çalışanlarını Yuvarlak Masa etrafında topladı. Toplantı gündemlerinde ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin mevcut problemleri Neet karakterleri üzerinden tasvir edilerek tespit edildi ve ortaya çıkan problemler masa da tartışıldı, çözüm önerileri geliştirildi. Mevcut durum, problemler ve çözüm önerilerinden ilham alınarak başta topluma ve karar alıcılara sunulmak üzere 4 farklı proje fikri ortaya çıkarıldı.

Proje uygulama sürecinde ortaya çıkartılan mevcut durum tespitlerinde ve saha çalışmalarında ortaya çıkan sonuçları özetleyecek olursak ne eğitimde ne istihdam kategorisinde bulunan bireyler gerek toplumsal gerekse psikolojik pek çok sorun ile karşı karşıyadır bu bağlamda oluşturulan durum tespit rapor çalışmalarımız ve eğitim kitlerimiz çeşitli online toplantılar ve yüz yüze faaliyetler ile yetkili kişilere ve hedef gruplarına paylaşılacaktır.